sep 18 2018

Möten

Det lär nog bli en hel del möten framöver i riksdagen angående regeringsbildning. Både möten och sammanträffande som kommer skötas öppet eller kanske i det fördolda beroende på vilka partier det är som skall träffas. Det kommer bli en del spring i dörrar och olika mötesplatser. Och det här med mötesrum har ju en del ministrar under förra mandatperioden haft lite problem att hitta. Men nu skall väl det vara löst. Att det hittar ett rum vill säga, sedan återstår det där om det finns möbler i rummet och det är ju en helt annan sak.


apr 3 2011

var vi på väg till nästa krig då man man säga. Visserligen är vi lite sent på plats så aktiviteten lär nog mest bestå i att flyga omkring lite och markera närvaro som att vi i Sverige också bryr oss om hur folket i Libyen har det.