apr 30 2019

Avveckla

De senaste åren har ungefär sjuttio tusen nya företag startats i Sverige, ungefär åttio procent av nyföretagandet skedde inom tjänstesektorn och resterande tjugo inom industri och jordbruk. Nystartade företag inom just industrinäringarna överlever generellt sett oftare än de nystartade företagen inom tjänstesektorn och den högsta överlevnadsgraden finner man inom jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen. En lite dystrare läsning för tjänstesektorn men inte alla företag har blivit insolventa, och sedan gått i konkurs. Det kan vara frivilliga beslut att lägga ner företagen som ligger bakom en del av siffrorna bakom att just tjänstesektorn har en något lägre överlevnadsgrad , många är enmansföretag och en stor del nystartas och drivs av människor i pensionsåldern, som kanske känner att det är kul under några år. Vid nystart finns det hjälp via både Skatteverket och Bolagsverket att få och det är relativt smidigt beroende på bolagsform att starta eget. Under tiden som företaget drivs så finns det firmor som mot viss provision sköter all bokföring, och skulle det gå mot ett avslut för företaget så finns det mer hjälp och information att hitta hos Bolagsverket. Att göra allt själv kan naturligtvis vara lite vanskligt och vid en eventuell avveckling så finns det olika sorters service till erbjudande från företag som specialiserat sig för den typen av uppgifter, som exempelvis avveckla bolag , som kan hjälpa till med en snabbavveckling och ta hand om allt pappersarbete och all kommunikation med Bolagsverket och därmed så befriar man sig från den processen.


sep 18 2018

Möten

Det lär nog bli en hel del möten framöver i riksdagen angående regeringsbildning. Både möten och sammanträffande som kommer skötas öppet eller kanske i det fördolda beroende på vilka partier det är som skall träffas. Det kommer bli en del spring i dörrar och olika mötesplatser. Och det här med mötesrum har ju en del ministrar under förra mandatperioden haft lite problem att hitta. Men nu skall väl det vara löst. Att det hittar ett rum vill säga, sedan återstår det där om det finns möbler i rummet och det är ju en helt annan sak.